Tarihçe

Resim YOk

Aksaray ın tarihçesi   

1470 yıllarında yerleşik hayatın bulunduğu bir Aksaray neden bilinmiyordu da. İstanbul, Aksaray biliniyordu? Aksaray deyince Ülkemiz insanlarının ilk aklına gelen yer İstanbul Aksaray’dı. Peki, bu isimleri birbirine benzeten nedenler neydi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra İstanbul’u İslamlaştırmak ve Gayri Müslimlerin izlerini silmek istiyordu. Bunun içinde, İslam âlimlerinin İstanbul’a yerleşerek buna katkı sağlamalarını istiyordu. Aksaray ise o dönemde henüz Osmanlı idaresine geçmemişti. 1470 yıllarında Aksaray ve çevresi Vezir-i Azam İshak Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiş ve Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu arada Karaman oğulları arasında da bir anlaşmazlık vardı. Bunu da sona erdirmek bahanesi ile Fatih Sultan Mehmet bir emirle Aksaray’dan birçok İslam âlimini ve vatandaşları İstanbul’a taşır. Şimdiki Aksaray semtine yerleştirir. Aksaray’da nerede ise kimse kalmaz. O dönemde eğri minarenin girişine kurtların yavruladığı söylenir. Bu da gösteriyor ki, Aksaray’da çok az bir insan kalmış ki, yaban hayvanları bile şehre inmiş. Eski Aksaray mahallelerindeki sayıda bunu göstermektedir. Buraya yerleşen Aksaraylılar, memleketlerinin ismini yaşatmak için oturdukları semte Aksaray ismini verirler. Bazı sokaklara da, Sofular, Laleli, Coğlakı gibi Aksaray mahallelerinin isimlerini verirler. İki Aksaray’ın isim benzerliği İstanbul Aksaray’ın isminin İl Aksaray’dan alışı ile aynı şehrin insanlarının bu yörelerde yaşamasından kaynaklanır.